TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

    Tư vấn sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa

    Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả

    Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa,        kiểu dáng công nghiệp

    Xin cấp phép hoạt động trang tin điện tử