TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ NHÀ, ĐẤT

  • Tư vấn luật đất đai

  • Tư vấn thuế nhà, đất

  • Tư vấn luật xây dựng

  • Tư vấn thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

  • Tư vấn thủ tục mua bán nhà, đất

  • Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

  • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy quyền sử dụng đất

  • Dịch vụ xin giấy phép xây dựng

  • Dịch vụ hoan công nhà ở, công trinh xây dựng